קיצור כתובות אינטרנט

אם אתם רוצים לקשר לדף שהכתובת שלו (ה- url) ארוכה, כדאי לכם להעזר בשירות קיצור כתובות:

למשל, הכתובת הארוכה הזו:
http://www.leatarim.co.il/promote/social_networks/facebook/add_like_butto_to_your_site

תהפוך להיות:
http://bit.ly/gbppcVbit.ly 


TinyURL

Google URL Shortener

xoxGo

Mat

TiNY

notlong

CHILP.ITליצור שירות קיצור כתובות באתר שלך