כלים ועזרים

האתרים הבאים נותנים שירות של קיצור כתובת אינטרנט (url) ארוכה לקצרה