תנאי שימוש

אתר זה נועד לרכז עבור הגולשים כלים חינמיים ליצירת נוכחות באינטרנט.

כל הקישורים המופיעים באתר זה מובילים למידע ותכנים אשר לא נכתבו מטעם האתר והאתר לא נושא באחריות להם, למקוריותם ולאפשרות השימוש בהם.

תכנים אלה מצויים ברשת מטעמם של בעלי התכנים. השימוש בתכנים אליהם מובילים הקישורים באתר זה הינם באחריות המשתמש בלבד.

בטרם שימוש במידע או בתכנים המצוי בקישורים, על המשתמש לערוך בדיקה סבירה כי סוג ואופי התכנים ורישיון השימוש בהם תואם את צרכיו.

בכל מקרה של ספק, מומלץ לפנות ישירות לבעלי התכנים ולבקש את רשותם. האתר לא יהיה אחראי לכל שימוש במידע או לכל נזק שייגרם בעקבות השימוש בו.