הוספת גלריית תמונות - המלצות נוספות

יוסי ג'אנה ממליץ על גלריות תמונות נוספות:

WordPress Gallery Slideshow
Media Library Gallery
Page Flip Image Gallery

Cincopaהדף הקודם הדף הבא