סקרים

עבודה במקביל עם רכיב (קומפוננט) ליצירת סקרים, הצגת הסקר במודול, הסבר על איזורי תצוגה של מודולים, הפעלת המודול וקריאה ממנו לרכיב:


הדף הקודם הדף הבא