מודולים

הדגמת עבודה עם מודולים והמיקומים השונים שלהם:כדי לראות את המיקומים השונים לחצו על הפקודה http://yoursite.com/?tp=1.

הדף הקודם הדף הבא