מודולים

הדגמת עבודה עם מודולים והמיקומים השונים שלהם:



כדי לראות את המיקומים השונים לחצו על הפקודה http://yoursite.com/?tp=1.





הדף הקודם הדף הבא