התקנת עברית לאתר

תיאור התקנת רכיב שפה עברית לאתר קדמי של ג'ומלה. (התקנה לאתר האחורי- ממשק הניהול, מתבצעת באותה דרך):ג'ומלה! ישראל
הדף הקודם הדף הבא