התקנת עברית לאתר

תיאור התקנת רכיב שפה עברית לאתר קדמי של ג'ומלה. (התקנה לאתר האחורי- ממשק הניהול, מתבצעת באותה דרך):



ג'ומלה! ישראל




הדף הקודם הדף הבא