הכנסת תכנים

הכנסת תוכן, הגדרת עורך טקסט מורחב, הכנסת טקסט ותמונה למאמר, כיצד מפרסמים ומציגים בדף הבית, ייבוא טקסט ממעבדי תמלילים, נקיונות ועוד:




הכנסת תכנים נוספים, ארגון דף הבית, יצירת תקציר ו"קרא עוד":







הדף הקודם הדף הבא