שינוי מאפייני CSS באמצעות Firebug

כיצד להשתמש ב- Firebug, שהוא תוסף לדפדפן Firefox, על מנת למצוא מאפייני CSS של תבנית, לדעת את מיקומם מבחינת קובץ ושורה וכן לאפשר נסיונות בשינוי המאפיינים:

הדגמת יישור כותרות לימין:

שינוי בפועל של המאפיינים בקובץ ה- css המתאים:התקנת תוסף Firebug מאתר התוספות של Mozila
הדף הקודם הדף הבא